50 lat Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych część II

  W dniach 10 i 11 czerwca odbył się kolejny Zjazd Polskiej Federacji DKF, który podsumował 3-letni okres działalności i nakreślił dalsze formy rozwoju tego ruchu. Obecnie w Polsce działa 135 klubów. Liczba DKF-ów zmienia się. Od poprzedniego Zjazdu przybyło przeszło 30 klubów, prawie tyle samo klubów przestało istnieć. KMF ,,Mozaika” w Bydgoszczy na Zjeździe reprezentowało dwóch delegatów – Adam Mateja i Wiesław Naskręt. Brali oni czynny udział w dyskusji, która toczyła się przez dwa dni w kinie ,,Muranów”. Kino to prowadzi Roman Gutek – twórca największego filmowego festiwalu w Polsce ,,Era – Nowe Horyzonty”.

  W wyniku wyborów delegaci wybrali nowe władze. Przewodniczącym Federacji na lata 2006–2009 został znany reżyser Feliks Falk, a sekretarzem generalnym DKF młody działacz klubowy z Krakowa Maciej Gil. Pani Aleksandra Myszak odeszła na emeryturę.

  Miło nam donieść, że członkiem władz naczelnych został członek Zarządu KMF ,,Mozaika” – Adam Mateja. W naszym klubie pan Adam redaguje stronę internetową ,,Mozaiki”. W nowej Radzie dominuje stosunkowo młode pokolenie działaczy klubowych i ich propozycje programowe pozwalają patrzeć z optymizmem na rozwój ruchu DKF w Polsce, który mimo swego dojrzałego wieku (50 lat) zawsze jest pełen nowych, inspirujących pomysłów, których głównym celem jest upowszechnianie w Polsce ambitnych i znaczących filmów, aktualnie powstających w Polsce i w świecie jak i przypomnieć najciekawsze filmowe arcydzieła ze 100-letniej historii kina. Przy tej okazji możemy się pochwalić, że aktualnie KMF ,,Mozaika” z Bydgoszczy jest największym liczbowo klubem w Polsce, a delegaci na zjeździe z nieukrywaną zazdrością słuchali o działalności naszego Klubu.

  W sobotę 10 czerwca w godzinach wieczornych też w kinie ,,Muranów” odbyło się spotkanie pokoleń działaczy DKF z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Polskiej Federacji DKF. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które zakładały Federację (p.p. Bodzieniec z Gdańska, Płaczewski z Warszawy). Do grona klubów założycieli Federacji zalicza się też bydgoski DKF ,,Rondo” (aktualnie klub zawiesił swoją działalność). Warto w tym miejscu wspomnieć, że klub ,,Mozaika” został wpisany do rejestru Federacji w 1958 roku pod numerem czternastym .W części oficjalnej jubileuszu były okolicznościowe przemówienia i listy gratulacyjne, między innymi – Andrzeja Wajdy (honorowego prezesa PF DKF), który podkreślił szczególną rolę DKF w krzewieniu kultury filmowej wśród mieszkańców naszego kraju, w przybliżaniu wielu widzom polskiego filmu. Wręczono najwyższe odznaczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Gloria artis” p. Aleksandrze Myszak (dotychczasowy sekretarz generalny PF DKF) i p. Andrzejowi Kawala (organizator Lubuskiego Lata Filmowego).

  Z okazji 50-lecia Federacji przyznano dyplomy honorowe PF DKF. Najliczniejszą grupą wśród wyróżnionych, była delegacja naszego Klubu. Wyróżnieni zostali Włodzimierz Cwiach, Wiesław Naskręt, Czesław Rygielski, Wojciech Sobociński, Piotr Zwierzchowski oraz przyjaciele ,,Mozaiki” – Andrzej Dyakowski z Bydgoszczy i Kazimierz Rink z Tucholi.

  Po części oficjalnej w kameralnej atmosferze kina ,,Muranów” trwały rozmowy starych działaczy, którzy często po latach mogli się spotkać i porozmawiać o czasach świetności DKF-ów, o wspólnych dyskusjach z ówczesnymi władzami PRL, o głośnych w kraju imprezach filmowych. Przyjechali weterani z całego kraju i zagranicy, chociażby Andrzej Sławicki – twórca i wieloletni prezes DKF – ,,Kwant” w Warszawie.

  Bydgoscy działacze ,,Mozaiki” przy pomocy specjalnego jubileuszowego folderu propagowali naszą mozaikową społeczność. Przeprowadzili też wiele inspirujących rozmów z przedstawicielami innych klubów filmowych. Prezes Klubu Wojciech Sobociński wręczył też okolicznościowe Złote Odznaki „Mozaiki” – reżyserowi Andrzejowi Wajdzie i dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu PF DKF – Jackowi Jaroszykowi z Poznania oraz długoletniemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PF DKF – Januszowi Kortasowi z Tczewa. W sympatycznej atmosferze rozmowy toczyły się do późnej nocy. W końcu jubileusz 50-lecia nie zdarza się codziennie, a nasza delegacja ,,Mozaiki” miała dużą  satysfakcję z oceny pracy naszego Klubu jaką usłyszała od władz Federacji w Warszawie, jak i osób uczestniczących w jubileuszu oraz delegatów Zjazdu Federacji.

  Już za dwa lata będzie okrągły jubileusz 50-lecia naszego klubu. I znowu okazja do spotkania i licznych rozmów o filmie.

delegat na Zjazd PF DKF
Wiesław Naskręt